دو چیز هیچ وقت از یاد آدم نمیره:1-دوستای خوب2-روزهای خوب.یک چیزهم هیچ وقت از دل آدم نمیره:روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت.فرشته

دل تو اولین روز بهار... دل من آخرین جمعه سال... و چه دورند و چه نزدیک به هم

باور نمی کنم ...

گویند بهار است و چلچله ها می سرایند
گویند زندگی جاریست  و زیبائیهایش برقرار
اما تا نبینمت باور نمی کنم
گویند لحظه خندیدن تا گونه دردست
گویند میرانی در جاده بهار به سوی بخت خوش
اما تا نبینمت باور نمی کنم
گویند لحظه نوشیدن چای داغ در شبی زمستانیست
شب لحظة شنیدن باران است از پشت پنجره دل
اما تا نبینمت باور نمی کنم
گویند لحظه لحظه نگاه به چشمان خیسی است که تو را میخوانند
لحظه چشم دل دوختن به صد برگ زرین خاطره هاست
 اما تا نبینمت باور نمی کنم
گویند پروانگان بر گرد شمع وجمع دوستان جمع به پایکوپی و دست افشانی
اما تا نبینمت باور نمی کنم
گویند هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات
اما تا نبینمت باور نمی کنم

تا بعد یا علی

/ 3 نظر / 18 بازدید
زهرا باقري شاد

روزهاي بد اما چه ساده از ياد مي روند ...چه خوب كه انسان فراموشكار است...

آه از تنهایی...

روزها میگذرنذ بی آنکه ذره ای به یاد شب کوچه های تنهایی باشند